Üdvözlöm honlapomon!

Dr. Dávid Enikő vagyok, a Debreceni Ügyvédi Kamara tagja. Jogi diplomámat a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán szereztem. A diploma megszerzését követően ügyvédjelöltként és a közigazgatási szférában hatósági ügyintézőként különböző területeken dolgoztam, így sokféle területen sikerült gyakorlatra szert tennem. Ügyvédjelölti éveimet Nyíregyházán töltöttem el, két ügyvédi irodában. Elsőként egy cégjoggal foglakozó irodában, majd a későbbiekben egy klasszikus büntető, polgári és szabálysértési ügyekre specializálódott ügyvédnél. De ezen kívül egyéb ügyek is előfordultak., például munkajogi, közigazgatási és társasházi ügyek is. A közigazgatási szférában olyan helyeken sikerült gyakorlatot szereznem, mint például a Közigazgatási Hatósági Szolgálat II. Jogorvoslati Osztályán jogi referensként és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalában hatósági ügyintézőként. Jogi szakvizsgámat 2018-ban tettem le, majd ezt követően 2019 februárjában önálló ügyvédi praxist alapítottam. Munkám során fontosnak tartom, hogy a hozzám forduló ügyfelek ügyei a lehető leghamarabb és a legoptimálisabb módon oldódjanak meg.

Tevékenységeim jelenlegi fő profilja az okiratszerkesztés, jogi tanácsadás, képviselet büntető és polgári jogi területen.

Dr. Dávid Enikő
ügyvéd

Szakterületeim

Polgár jogi területen:

-jogi tanácsadás

-polgári perekben és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet

-okiratszerkesztés (pl. adásvételi, ajándékozási, bérlet, csere, tartási szerződés)

-ingatlanügyek (pl. szerződések, birtokviták, szomszédjogi ügyek, elbirtoklási ügyek)

-öröklési ügyek (pl. végrendelet, életjáradéki szerződés, öröklési szerződés)

-családjogi ügyek (pl.közös megegyezéses bontóper, szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás szabályozása, gyermektartásdíj, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés, gondoksági ügyek)

-civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok alapítása és módosítása)

-cégügyek (pl. cégalapítás, cégmódosítás, üzletrész átruházása)

Követelés érvényesítés területén:

-fizetési felszólítás

-fizetési meghagyás

-ellentmondás benyújtása fizetési meghagyással szemben

Büntetőjogi, szabálysértési és büntetés-végrehajtási jog területén:

-jogi tanácsadás

-jogi képviselet

-beadványok szerkesztése (pl. enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának kérelmezése /EVSZ/, szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatására irányuló eljárás, halasztás)

Itt írhat nekem!

Dr. Dávid Enikő

Telefon: 06-20/240-8397

Email: drdavidenikougyved@gmail.com

Cím: 4024 Debrecen, Blaháné utca 2. 1/117.

Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján.

Gépjárművel érkező Ügyfelek-díjfizetés ellenében-parkolni az utcán tudnak.