Szakterületek

Polgári jog területen:

-jogi tanácsadás

-polgári perekben és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet

-okiratszerkesztés (pl. adásvételi, ajándékozási, bérleti, csere, tartási szerződés)

-ingatlanügyek (pl. szerződések, birtokviták, szomszédjogi ügyek, elbirtoklási ügyek)

-öröklési ügyek (pl. végrendelet, életjáradéki szerződés, öröklési szerződés)

-családjogi ügyek (pl.közös megegyezéses bontóper, szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás szabályozása, gyermektartásdíj, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés, gondoksági ügyek)

-civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok alapítása és módosítása)

-cégügyek (pl. cégalapítás, cégmódosítás, üzletrész átruházása)

Követelés érvényesítés területén:

-fizetési felszólítás

-fizetési meghagyás

-ellentmondás benyújtása fizetési meghagyással szemben

Büntetőjog, szabálysértés és büntetés-végrehajtás jog területén:

-jogi tanácsadás

-jogi képviselet

-beadványok szerkesztése (pl. enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása iránti kérelm /EVSZ/, szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatására irányuló kérelem, halasztási kérelmek)

Dr. Dávid Enikő

Telefon: 06-20/240-8397

Email: drdavidenikougyved@gmail.com

Cím: 4024 Debrecen, Blaháné utca 2. 1/117.

Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján.

Gépjárművel érkező ügyfelek-díjfizetés ellenében-parkolni az utcán tudnak.

Dr. Dávid Enikő

Telefon: 06-20/240-8397

Email: drdavidenikougyved@gmail.com

Cím: 4024 Debrecen, Blaháné utca 2. 1/117.

Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján.

Gépjárművel érkező ügyfelek-díjfizetés ellenében-parkolni az utcán tudnak.