Szakterületek

Polgári jog területen:

-jogi tanácsadás

-polgári perekben és peren kívüli eljárásokban jogi képviselet

-okiratszerkesztés (pl. adásvételi, ajándékozási, bérleti, csere, tartási szerződés)

-ingatlanügyek (pl. ingatlan adásvétele, termőföld adásvétele, zártkerti ingatlan adásvétele, használati megosztási szerződés, birtokviták, szomszédjogi ügyek, elbirtoklási ügyek, társasházi ügyek, közös tulajdonnal kapcsolatos kérdések, ingatlanra vonatkozó jogok bejegyzése és törlése)

-öröklési ügyek (pl. végrendelet, életjáradéki szerződés, öröklési szerződés, köteles rész, ági vagyon, lemondás öröklésről, hagyatéki tartozások)

-családjogi ügyek (pl. válóper, házassági vagyonjogi per, házassági vagyonmegosztás, házassági vagyonközösség megszüntetése, gyermek elhelyezése, gyermekkel való kapcsolattartás, gyermektartásdíj, élettársi vagyonjogi viszonyok, házassági vagyonjogi szerződés, apasági per, gondoksági ügyek)

-civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok alapítása és módosítása)

-cégügyek (pl. cégalapítás, cégmódosítás, társasági részesedés átruházása)

Követelés érvényesítés területén:

-fizetési felszólítás

-fizetési meghagyás

-ellentmondás benyújtása fizetési meghagyással szemben

Büntetőjog, szabálysértés és büntetés-végrehajtás jog területén:

-jogi tanácsadás

-jogi képviselet

-beadványok szerkesztése (pl. enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása iránti kérelm /EVSZ/, szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatására irányuló kérelem, halasztási kérelmek)

Dr. Dávid Enikő

Telefon: 06-20/240-8397

Email: drdavidenikougyved@gmail.com

Cím: 4024 Debrecen, Blaháné utca 2. 1/117.

Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján.

Gépjárművel érkező ügyfelek-díjfizetés ellenében-parkolni az utcán tudnak.

Dr. Dávid Enikő

Telefon: 06-20/240-8397

Email: drdavidenikougyved@gmail.com

Cím: 4024 Debrecen, Blaháné utca 2. 1/117.

Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján.

Gépjárművel érkező ügyfelek-díjfizetés ellenében-parkolni az utcán tudnak.

"Ezt a honlapot Dr. Dávid Enikő, a Debreceni Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd (székhely: 4024 Debrecen, Blaháné utca 2. 1/117., KASZ: 36072979) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedkamara.hu honlapján megtekinthető."